Je zde prostor pro iFIT Fitness služby a iFIT bezpečnostní brýle?

Je zde prostor pro iFIT Fitness služby a iFIT bezpečnostní brýle?

od Dennise Croucha

Ve svém původním rozhodnutí TTAB zamítl námitku iFIT proti registraci I-FIT FLEX společnosti ERB – neshledal žádné nebezpečí záměny, protože zboží bylo na samostatných trzích. iFIT je významným výrobcem cvičebních pomůcek, jako jsou běžecké pásy a stacionární kola, a je držitelem několika registrací ochranných známek značek IFIT pokrývajících fitness stroje, online služby a obsah fitness tréninku, software a některé doplňkové produkty, jako je oblečení. Společnost ERB Industries požádala o registraci I-FIT FLEX pro ochranné a bezpečnostní brýle prodávané v železářstvích, jako je Home Depot. Přestože se tyto dvě značky občas prodávají ve stejném internetovém obchodě (Amazon.com a Walmart.com), tento typ překrývání nebyl pro TTAB dostatečný. TTAB ve svém rozhodnutí odmítl argument o příbuznosti iFIT s použitím analogie k řidičům závodních vozů a chemikům. TTAB usoudil, že zatímco někteří řidiči závodních vozů a chemici mohou používat ochranné brýle, neznamená to, že ochranné brýle souvisí se závodními vozy nebo s chemikáliemi, jako je amoniak.

Je zde prostor pro iFIT Fitness služby a iFIT bezpečnostní brýle?

iFIT se odvolal na Federal Circuit a naposledy Federálnímu okruhu vyhověl žádost o vzetí do vazby od USPTO, která uznala možné nedostatky ve faktických zjištěních TTAB o příbuznosti zboží a služeb smluvních stran a ve váze přikládané podobnosti známek s ohledem na nedávné rozhodnutí Federal Circuit v roce Naterra International, Inc. v. Bensalem92 F.4th 1113 (Fed. Cir. 2024).

I když iFIT neprodává bezpečnostní skla – dokonce ani sluneční brýle, stále tvrdí, že její zákazníci cyklisté byli překrývající se skupinou zákazníků, kteří si kupovali produkty obou stran ke společnému použití, tj. k používání ochranných brýlí při jízdě na kole. Konkrétně iFIT tvrdí, že aktivně prodává své služby fitness tréninku a cvičební zařízení pro cyklisty. Předložil důkaz, že cyklisté diskutují na internetových fórech o nákupu levných ochranných brýlí, a to i v železářstvích, aby je mohli používat při jízdě na kole. Společnost iFIT také zaslala obrázky ze svých vlastních marketingových materiálů, které ukazují, že instruktoři cyklistiky iFIT nosí ochranné brýle a zároveň poskytují školení související s cyklistikou. Podle iFIT to ukazuje, že stejní spotřebitelé, jmenovitě cyklisté, nakupují jak fitness služby iFIT, tak ochranné brýle ERB, a poté skutečně používají ochranné brýle ve spojení s fitness službami. Společnost iFIT proto tvrdí, že TTAB pochybila, když nezjistila žádné smysluplné překrývání mezi příslušnými skupinami zákazníků stran.

Ve svém briefingu se iFIT zaměřil zejména na DuPont faktory: sláva, příbuznost zboží/služeb a překrývání zákazníků.

  • Pokud jde o slávu, iFIT tvrdí, že její rozsáhlé důkazy o prodeji, reklamě, podílu na trhu a pozornosti médií přesvědčivě prokazují slávu značky IFIT. Tady se musím přiznat, že jsem o této značce nikdy neslyšela…
  • Pokud jde o příbuznost, iFIT tvrdí, že TTAB ignoroval důkazy, které ukazují, že služby kondičního tréninku iFIT nejsou omezeny na vnitřní trénink na strojích, ale zahrnují venkovní trénink pro cyklisty. Argumentuje, že široký popis „bezpečnostních brýlí“ ERB zahrnuje všechny ochranné brýle, včetně těch, které používají cyklisté, takže cyklisté představují překrývající se skupinu zákazníků, kteří si kupují tréninkové služby iFIT a brýle ERB, aby je mohli používat společně při jízdě na kole, čímž se zboží spojuje.
  • Pokud jde o překrývající se zákazníky, iFIT opakuje, že důkazy nezvratně ukazují, že cyklisté jsou klíčovou překrývající se skupinou zákazníků pro produkty obou stran. Tvrdí, že TTAB se nesprávně zaměřil pouze na potenciální překrývání mezi cyklisty v hale a ignoroval důkazy o překrývání s venkovními cyklisty.

Nakonec Federal Circuit pravděpodobně zruší rozhodnutí TTAB a vrátí k dalšímu řízení v souladu s jeho rozsudky o právních chybách týkajících se slávy a váhy připisované klíčovým faktorům. Pokud se ve vyšetřovací vazbě prokáže sláva a bude jí přikládána větší váha spolu s podobností známek, bude to mnohem bližší případ a bude těžší ospravedlnit zjištění, že není pravděpodobná záměna. TTAB by však stále mohl dospět ke stejnému konečnému závěru v závislosti na tom, jak znovu zváží důkazy o příbuznosti a překrývajících se spotřebitelích. Rozhodnutí Federal Circuit poskytne důležité vodítko pro správné zacházení s důkazy slávy a váhu, kterou je třeba přikládat označení podobnosti v pravděpodobnosti faktorů záměny.

Brífink cituje Naterra International, Inc. v. Bensalem. V takovém případě federální obvod obdobně uvolnil a vrátil zpět TTAB, který neshledal žádnou pravděpodobnost záměny mezi značkou BABY MAGIC společnosti Naterra pro toaletní výrobky a značkou BABIES’ MAGIC TEA společnosti Bensalem pro léčivý čaj. Federal Circuit zjistil, že TTAB ve své analýze několika z nich chyboval DuPont faktory pro posouzení pravděpodobnosti záměny.

  1. Společnost TTAB řádně nezvážila důkazy o tom, že několik společností třetích stran prodává jak dětské poživatelné výrobky, tak výrobky péče o dětskou pokožku pod stejnou značkou. Soud uvedl, že tento typ důkazu „zastřešující značky“ byl relevantní pro posouzení příbuznosti zboží podle druhého DuPont faktor.
  2. Závěr společnosti TTAB, že obchodní kanály byly odlišné, nebyl podpořen podstatnými důkazy, protože ignoroval přiznání společnosti Bensalem, že výrobky stran byly prodávány v podobných obchodních kanálech.
  3. TTAB měla zvážit faktor podobnosti ochranných známek více ve prospěch záměny, protože ochranné známky byly velmi podobné a druhový výraz „TEA“ v ochranné známce Bensalem je dostatečně nerozlišoval.

The Naterra rozhodnutí je zjevně relevantní iFIT v. ERB spor. Jako v Naterra, iFIT tvrdí, že TTAB nedokázal řádně zvážit důkazy prokazující příbuznost zboží, jmenovitě důkazy, že spotřebitelé z překrývající se třídy cyklistů nakupují jak služby fitness tréninku iFIT, tak bezpečnostní brýle ERB, aby je mohli používat společně během cyklistiky. iFIT také tvrdí, jako v Naterra, že TTAB ignoroval klíčové důkazy týkající se překrývání obchodních kanálů. Navíc, přesně podle pokynů federálního okruhu NaterraiFIT tvrdí, že TTAB měl silně zvážit silnou podobnost ochranných známek ve prospěch záměny. iFIT dále tvrdí, že jeho argument je ještě silnější. Na rozdíl od in Naterra tam, kde sláva nebyla prokázána, zde iFIT tvrdí, že existují rozsáhlé důkazy dokazující, že její značka je slavná a že TTAB pochybila, když tyto důkazy zpochybnila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *