Trendy v péči o pleť a estetické postupy pro roky 2023–2029

Trendy v péči o pleť a estetické postupy pro roky 2023–2029

Očekává se, že Severní Amerika bude během prognózovaného období dominovat trhu s fotorejuvenací.

Velikost globálního trhu fotorejuvenace byla v roce 2022 oceněna na 622,6 mil. USD a očekává se, že do roku 2029 dosáhne 1130,85 mil. USD při CAGR 8,9 %.

Přehled trhu fotoomlazení:

Maximize Market Research, společnost zabývající se obchodním výzkumem v oblasti fotoomlazení, zveřejnila zprávu o „Trh fotoomlazení“. Podle „Zprávy o fotoomlazení – strategie na podporu podnikání, výnosy, hlavní hráči a výhled do budoucna

Rozsah zprávy o trhu fotoomlazení a metodika výzkumu:

Zpráva zkoumá tržní příležitosti analýzou současného stavu trhu s fotorejuvenací, stejně jako fúzí a akvizic, investic do výzkumu a vývoje, technologického pokroku, strategií kreativního průmyslu a chování spotřebitelů. Zprávy analyzují konkurenceschopnost špičkových hráčů na trhu fotoomlazení a poskytují souhrny společností, finanční výkonnost, nabídku produktů a strategické přístupy.

Abychom pochopili, jak mikroekonomické faktory ovlivňují trh, bylo provedeno důkladné prozkoumání silných a slabých stránek pomocí SWOT analýzy a PESTLE analýzy.

Regionální statistiky trhu fotoomlazení:

Regionální analýza vyžaduje získání vhledu do jemných spletitostí trhu s fotoomlazením. Zpráva nabízí podrobnou analýzu faktorů ovlivňujících velikost trhu, míru růstu, dovoz a vývoz v každém regionu.

Část o regionální analýze ukazuje nejnovější trendy na trhu fotoomlazení v zemích zahrnutých do zprávy.

Pro důkladné pochopení této studie se podívejte na následující webovou stránku: www.maximizemarketresearch.com/market-…et/188437/

Segmentace trhu fotoomlazení:

podle produktu

Intenzivní pulzní světlo
Laserové zařízení
LED vybavení

Trh je rozdělen do tří kategorií podle produktu: LED zařízení, laserová zařízení a intenzivní pulzní světlo. Trh byl v roce 2022 veden segmentem Intense Pulsed Light a očekává se, že tento trend bude pokračovat po celé prognózované období.

Intenzivní pulzní světlo pomáhá zlepšit vzhled jizev a žilek, odstraňuje nežádoucí chloupky ze světlejších a tmavších oblastí pokožky a zmírňuje příznaky stárnutí. Je oblíbeným nástrojem fotorejuvenační terapie, která léčí nejrůznější kožní onemocnění.

IPL produkuje širokou škálu vlnových délek světla a velmi vysokou energii pokožky.

od Modality

Přenosné/ruční fotorejuvenační přístroje
Samostatné fotorejuvenační přístroje

Trh je rozdělen na segmenty Portable a Standalone na základě modality. Samostatný měl největší podíl na trhu v roce 2022 a očekává se, že v příštích několika letech bude mít nejrychlejší tempo růstu na trhu.

Přenosný segment snižuje náklady na ošetření a pobyty v nemocnici a navíc snižuje počet sezení potřebných pro estetické ošetření. Rostoucí příklon spotřebitelů k přenosným zařízením oproti těm samostatným přispívá k expanzi tohoto trhu.

podle aplikace

Akné
Vrásky
Rosacea
Pihy
Ostatní

od koncových uživatelů

nemocnice
Domácí péče
Dermatologické ambulance
Kosmetické kliniky
Ostatní

Trh je rozdělen na nemocnice, kožní kliniky a ostatní podle koncových uživatelů. V průběhu prognózovaného období se očekává, že segment nemocnic bude dominovat trhu s velkou CAGR.

Pacienti s rosaceou a chronickým poškozením sluncem mohou těžit z fotoomlazení, které je primárně nabízeno v nemocnicích. Rostoucí starší populace a stupňující se výskyt kožních onemocnění způsobených znečištěním a faktory životního prostředí jsou hlavními faktory, které pohánějí expanzi trhu.

Jste nadšení, že se můžete ponořit? Vyžádejte si vzorovou kopii zprávy, abyste odhalili její obsah: www.maximizemarketresearch.com/request…ple/188437

Obsah: Trh fotoomlazení

Část 01: Shrnutí

Část 02: Rozsah zprávy o trhu fotoomlazení

Část 03: Globální trh s fotoomlazením

Část 04: Global Photorejuvenation Market Sizing

Část 05: Globální segmentace trhu fotoomlazení podle typu

Část 06: Analýza pěti sil

Část 07: Krajina zákazníků

Část 08: Zeměpisná krajina

Část 09: Rámec rozhodování

Část 10: Ovladače a výzvy

Část 11: Tržní trendy

Část 12: Krajina dodavatele

Část 13: Analýza dodavatele

Klíčoví hráči na trhu fotoomlazení:

 1. Candela Medical
  2. Cynosure Inc.
  3. Cutera Inc.
  4. Fotona
  5. Lumenis
  6. lynton lasers spol
  7. Koncept Venuše
  8. Lutronic Corporation
  9. Fotona
  10.Deka Laser
  11.Beijing Nubway S&T Co., Ltd
  12.Nubway
  13.Biolitec AG
  14. Syneron Medical Ltd.

Chcete získat přehled o trendech na trhu? Prozkoumejte shrnutí výzkumné zprávy: www.maximizemarketresearch.com/request…ple/188437

Klíčové otázky zodpovězené na trhu fotoomlazení jsou:

 • Co je trh fotoomlazení?
 • Jaká byla velikost trhu s fotorejuvenací v roce 2022?
 • Jaké je tempo růstu trhu fotoomlazení?
 • Které faktory očekávají, že budou řídit růst trhu s fotoomlazením?
 • Jaké jsou různé segmenty trhu fotoomlazení?
 • Jaké přístupy k růstu zvažují hráči, aby zvýšili svou přítomnost ve fotorejuvenaci?
 • Jaké jsou budoucí průmyslové aplikace a trendy na trhu fotoomlazení?
 • Jaké nedávné trendy v oboru lze implementovat, aby se vytvořily další zdroje příjmů pro trh s fotoomlazením?
 • Jaké segmenty jsou pokryty na trhu fotoomlazení?
 • Kdo jsou nejlepší společnosti a jaká jsou jejich portfolia na trhu fotoomlazení?
 • Jaké segmenty jsou pokryty na trhu fotoomlazení?
 • Kdo jsou klíčoví hráči na trhu fotoomlazení?

Klíčové nabídky:

 • Předchozí velikost trhu a konkurenční prostředí
 • Minulá cena a cenová křivka podle regionu
 • Velikost trhu, podíl, velikost a předpověď podle různých segmentů
 • Dynamika trhu – hnací síly růstu, omezení, příležitosti a klíčové trendy podle regionu
 • Segmentace trhu – podrobná analýza podle segmentů s jejich podsegmenty a regiony
 • Konkurenční krajina – Profily vybraných klíčových hráčů podle regionů ze strategického hlediska
  • Konkurenční prostředí – lídři trhu, následovníci trhu, regionální hráč
  • Konkurenční benchmarking klíčových hráčů podle regionů
 • Analýza PESTLE
 • PORTEROVA analýza
 • Analýza hodnotového a dodavatelského řetězce
 • Právní aspekty podnikání podle regionů
 • Lukrativní obchodní příležitosti se SWOT analýzou
 • Doporučení

Novinky od

Trendy v péči o pleť a estetické postupy pro roky 2023–2029Maximalizujte průzkum trhu Pvt….
Kategorie: Průmyslové zprávy a analýza trhu Profil: Maximize Market Research, založená v roce 2017, je konzultační a poradenská firma se sídlem v Indii, která se zaměřuje na pomoc klientům při dosahování jejich cílů obchodní transformace pomocí poradenských služeb a strategického podnikání. Vizí společnosti je být nedílnou součástí byznysu klienta jako strategický znalostní partner. Maximize Market Research poskytuje komplexní řešení, která přesahují klíčové výzkumné technologie a pomáhají vedoucím pracovníkům v jakékoli organizaci dosáhnout jejich kritických cílů. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *