Sloupec hostů |  Mind Matters: Využití síly sebepéče pro duševní pohodu – The King City Rustler

Sloupec hostů | Mind Matters: Využití síly sebepéče pro duševní pohodu – The King City Rustler

Ve světě, kde je spousta stresorů a požadavky se zdají nekonečné, není péče o sebe jen luxus, ale nutnost. Květen je měsícem povědomí o duševním zdraví, a přestože bychom měli upřednostňovat každý aspekt našeho zdraví po celý rok, je to měsíc, abychom se podívali na některé kroky, které můžeme podniknout, abychom podpořili a posílili své duševní zdraví.

Přístup ke službám duševního zdraví byl v okrese Monterey označen za prioritu. Rozšířená povaha tohoto problému podtrhuje naléhavost podporovat zdroje a povědomí o duševním zdraví.

Duševní a emocionální zdraví nás všechny ovlivňuje, ať už přímo nebo nepřímo, takže je životně důležité vědět, co můžeme udělat, abychom tento kritický aspekt našeho blahobytu každodenně podpořili. Péče o sebe zahrnuje řadu činností a postupů k péči o fyzické, emocionální a psychické zdraví. Od dostatečného spánku a výživného jídla až po cvičení a relaxaci, péče o sebe je proaktivní přístup k udržení rovnováhy v našich životech. Jde o rozpoznání našich limitů, stanovení hranic a záměrná rozhodnutí, která podporují pohodu a štěstí.

Začlenění péče o sebe do našich každodenních rutin může být transformační. Jednoduché praktiky, jako je meditace všímavosti, psaní deníku nebo trávení času v přírodě, mohou hluboce ovlivnit náš mentální a emocionální stav:

  • Pokud je stres ve vašem životě problém, stanovte si realistické cíle, rozdělte úkoly do zvládnutelných kroků, abyste omezili přetížení, a buďte k sobě laskaví. Udělejte si čas na uznání svých silných stránek a úspěchů.
  • Naplánujte si zdravější jídla s různými barevnými druhy zeleniny, ovoce a celozrnných výrobků. Zdravé stravování může pozitivně ovlivnit náladu a hladinu energie.
  • Cvičte strukturovaný denní režim, abyste podpořili stabilitu a snížili stres. Vyhraďte si čas na relaxaci a dopřejte si dostatek spánku, abyste podpořili kognitivní funkce.
  • Trávit čas s blízkými a přáteli. Udělejte si čas pravidelně se smát, hrát si a věnovat se sportu a koníčkům. Zapojte se do činností, které stimulují vaši mysl a podporují osobní růst a učení.
  • Staňte se dobrovolníkem nebo pomáhejte ostatním ve vaší komunitě. Vrácení může poskytnout pocit účelu, úspěchu a naplnění.
  • Snažte se zpochybnit negativní myšlenky, když se objeví. Nemusíte věřit všemu, co si myslíte. Procvičujte si vděčnost a vyhraďte si každý den několik okamžiků, abyste ocenili pozitivní aspekty svého života.
  • Omezte nebo odstraňte alkohol a látky. Nadměrná konzumace může zhoršit problémy duševního zdraví.

Péče o sebe se neomezuje na individuální aplikaci, ale rozšiřuje se na organizace a komunity. V Mee Memorial jsme odhodláni podporovat naši komunitu vzdělávacími nástroji, zdroji a podpůrnými systémy, které jednotlivcům umožňují upřednostňovat své zdraví a pohodu. Naším cílem je podporovat prostředí, kde si členové komunity cení a upřednostňují štěstí, zdraví, odolnost a pohodu.

Je důležité si uvědomit, že pokud vy nebo váš blízký máte problémy, měli byste kontaktovat svého poskytovatele. Vyhledání pomoci je známkou síly, ne slabosti. Ať už prostřednictvím terapie, poradenství nebo podpůrných skupin, oslovení o podporu je proaktivním krokem k uzdravení a růstu.

V krizových situacích poskytuje Community Crisis Line of Monterey County bezplatnou a důvěrnou emocionální podporu komukoli v sebevražedné krizi nebo emocionální tísni 24 hodin denně, sedm dní v týdnu: 1-866-615-1060.

V průběhu měsíce uvědomění si duševního zdraví se znovu zavazujme k podpoře sebepéče jako základního aspektu povědomí a prosazování duševního zdraví. Udělejme si chvilku, abychom se navzájem propojili, zpochybnili stigma obklopující duševní choroby a povzbudili otevřený dialog o našich bojích a vítězstvích. Přijměme péči o sebe ne jako požitek, ale jako základní součást šťastného a naplňujícího života.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *