Jak fyzické a duševní zdraví ovlivňuje podnikatele

Jak fyzické a duševní zdraví ovlivňuje podnikatele

Podnikatelé jsou známí svou mentální odolností, tvrdohlavostí, vytrvalostí a schopností vstávat čas od času po sražení. To ale neznamená, že jsou nadlidé. Podnikatelé jsou lidské bytosti, které mohou onemocnět, čelit problémům v oblasti duševního zdraví a mohou se dostat do poruchy užívání návykových látek. Podnikatelé častěji než jiní budou čelit problémům v oblasti duševního zdraví než nepodnikatelé, přičemž podle studie zažívají zvýšené riziko deprese (30 %), ADHD (29 %), užívání návykových látek (12 %) a bipolární poruchy (11 %). nedávné studie.

Protože úspěch jejich podnikání spočívá na jejich bedrech, je důležité zaměřit se na podnikatelské zdraví a podporovat lidi, kteří pro ně pracují. Je to vhodné pro lidi, dobré pro ekonomiku a dobré pro podnikání.

Zvýšení produktivity a výkonu

Schopnost a motivace zakladatele jsou základem každého úspěšného podniku. Když jich chybí kvůli zdravotnímu stavu, nedostatku sebeobsluhy nebo poruchám užívání návykových látek, trpí tím celá organizace. „Podnikatelé jsou známí svou neúnavnou pracovní morálkou, často na úkor svého zdraví. Chronický stres, podvýživa a špatná volba životního stylu, včetně užívání látek, mohou vést k vyhoření, snížené produktivitě a zhoršenému rozhodování. Propagací zdraví a wellness jako základní hodnoty mohou obchodní lídři zajistit, aby jejich podnikatelé fungovali s maximální efektivitou nebo měli přístup k pomoci, když ne,“ říká Richard Taite z Carrara Treatment Wellness & Spa, luxusního centra pro rehabilitaci drog a alkoholu. uspokojování generálních ředitelů a vedoucích pracovníků, kteří požadují diskrétnost a luxus vedle účinného zacházení.

Kromě přínosu pro jednotlivce má podpora podnikatelského zdraví také hmatatelné výsledky. Podle studie Světové zdravotnické organizace (WHO) každý dolar vložený do rozšířené léčby běžných duševních poruch přináší čtyři dolary ve zlepšení zdraví a produktivity. Aplikují-li to na podnikatelské kontexty, zdravější podnikatelé mohou zlepšit své kognitivní funkce, kreativitu a výdrž, což povede k lepší obchodní výkonnosti a inovacím. Vysvětluje: “V náročném prostředí, kde mnozí v mém oboru bojují, se intenzivně soustředím na svou práci. Tento závazek mi dává výraznou obchodní výhodu, protože mi umožňuje věnovat veškerý svůj čas potřebám podniku, zatímco ostatní nemusí mít stejné zaměření.”

Podpora inovací a odolnosti

Podnikatelské podniky vyžadují inovace; zdravá mysl je základním kamenem kreativního myšlení a řešení problémů. „Rehabilitační a wellness programy, které zahrnují podporu duševního zdraví, školení zvládání stresu a strategie pro udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, přispívají k odolnější a inovativnější obchodní struktuře,“ říká Taite.

Zdraví podnikatelé jsou navíc lépe vybaveni, aby zvládli vzestupy a pády hospodářských cyklů. Jejich zvýšená odolnost může vést k lepšímu krizovému řízení, udržitelnějším obchodním praktikám a zásadní schopnosti otáčet se a přizpůsobovat se na rychle se měnících trzích. Přispívá také k jejich schopnosti pokračovat, když by ostatní přestali. „Podle konvenčních standardů je výběr podnikatele cvičením špatného úsudku. Podnikatelé se však nenechají odradit vědomím, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Optimističtí a sebevědomí podnikatelé, kteří zavírají své firmy, ať už z vlastní vůle nebo kvůli neúspěchu v podnikání, opakovaně vytvářejí nové – často ve stejnou dobu, kdy opouštějí svůj poslední podnik,“ říká Michael Freeman, MD z Kalifornské univerzity v San. Francisco.

Podpora dlouhodobého obchodního úspěchu

Je těžké přeceňovat souvislost mezi podnikatelským zdravím a dlouhodobým úspěchem jejich podniků. „Zdraví podnikatelé si mohou dlouhodobě udržet vysokou úroveň energie a odhodlání, což je zásadní pro to, aby projekty procházely skrz a pro dlouhodobé strategické myšlení. Tato trvalá angažovanost a vitalita mohou být rozdílem mezi společností, která prosperuje a společností, která selhává,“ říká Taite. Navíc podniky, které obhajují a zavádějí prostředí podporující zdraví, mají tendenci podporovat hlubší loajalitu a závazek ze strany svých týmů. Zaměstnanci, kteří uznávají, že je oceňováno jejich blaho, budou pravděpodobněji plně investovat do své práce a přispívat k úspěchu společnosti.

Podpora podnikatelského zdraví není jen záležitostí firemní odpovědnosti, ale také nezbytností pro strategické podnikání. Podpora wellness přesahuje jednotlivé podnikatele do celé struktury jejich obchodních operací, zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a podporuje pozitivní firemní kulturu. Zúčastněné strany na všech úrovních – investoři, členové představenstva a obchodní partneři – musí podporovat a usnadňovat iniciativy v oblasti zdraví a wellness. Tento posun zajišťuje podnikatelům nejen blahobyt, ale také budoucí úspěch a udržitelnost jejich podniků. Podpora podnikatelského zdraví je jednoznačně správná obchodní strategie s širokými výhodami pro všechny zúčastněné.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *