Jak mohou univerzity pěstovat emoční inteligenci a osobní růst studentů

Jak mohou univerzity pěstovat emoční inteligenci a osobní růst studentů

Vštěpováním hodnot integrity a soucitu univerzity vybavují studenty, aby se stali odpovědnými občany a etickými vůdci ve svých oborech.

Vštěpováním hodnot integrity a soucitu univerzity vybavují studenty, aby se stali odpovědnými občany a etickými vůdci ve svých oborech. | Fotografický kredit: Freepik

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě je požadavek na technické znalosti nepopiratelný. Průmyslová odvětví neustále hledají jednotlivce zběhlé v oborech STEM, aby vybudovali ekosystém kolem inovativních nápadů a postupů. Zatímco tradiční akademické osnovy se soustřeďují pouze na technické znalosti, získávání znalostí a inovace, mezi pedagogy na celém světě roste uznání, že samotný akademický úspěch nestačí k přípravě studentů na složitosti moderního světa. To vedlo k rostoucím obavám o pohodu a emocionální zdraví studentů ve vysokoškolském vzdělávání.

Zprávy o stresu, úzkosti, depresích a vyhoření mezi vysokoškolskými studenty jsou stále častější, což vyvolává otázky o základních faktorech přispívajících k těmto problémům v oblasti duševního zdraví. Tlak vyniknout akademicky, spojený s požadavky společenských a mimoškolních aktivit, si může vybrat daň na duševním zdraví.

Zásadní je holistický vzdělávací přístup, který vyživuje mysl, tělo a ducha a umožňuje studentům uspět nejen v akademické sféře, ale také v osobním a profesním životě. Emoční inteligence (EI) zahrnuje řadu dovedností, jako je seberegulace, sebeuvědomění, empatie, komunikace a odolnost.

Jednoduchý přehled literatury by ukázal několik studijních modelů a rámců pro pochopení a posouzení EI. Dva z nejznámějších jsou model čtyř větví navržený Peterem Saloveyem a Johnem Mayerem (se čtyřmi klíčovými složkami vnímání, používání, porozumění a řízení emocí) a smíšený model navržený Danielem Golemanem (s pěti klíčovými složkami Sebeuvědomění, seberegulace, motivace, empatie a sociální dovednosti). Kromě poskytování rámců pro pochopení EI se ponoří do toho, jak tyto komponenty přispívají k celkovému emocionálnímu a sociálnímu fungování. Akademici s jednotkami sociální péče mohou tyto modely použít k rozvoji hodnocení, specifických intervencí a školicích programů ke zlepšení EI ve vzdělávacím prostředí.

Akční body

Jedním z intervenčních mechanismů by bylo identifikovat, podporovat a podporovat komplexní služby podpory studentů, které poskytují přístup k vzájemné podpoře a poradenství, zdrojům duševního zdraví a wellness programům.

Dalším krokem, který může přinést významnou změnu, je začlenění EI školení do osnov. Kurzy na témata, jako je vedení, týmová práce a řešení konfliktů, pomáhají studentům rozvíjet základní mezilidské dovednosti. Prostřednictvím příležitostí prožitkového učení, jako jsou skupinové projekty a stáže, se studenti učí orientovat ve složité sociální dynamice a efektivně komunikovat s ostatními. Vštěpováním hodnot integrity a soucitu univerzity vybavují studenty, aby se stali odpovědnými občany a etickými vůdci ve svých oborech.

Studentská podpůrná centra, která nabízejí skupinovou terapii, workshopy a terénní programy, pomohou zvýšit povědomí o problémech duševního zdraví a podpořit emocionální pohodu. Univerzity by se měly zaměřit na integraci všímavosti a wellness praktik do školního života, aby pomohly studentům zvládat akademické tlaky a kultivovat odolnost.

Kromě akademických kurzů hrají zásadní roli mimoškolní aktivity. Účast v klubech, sportovních týmech a iniciativách komunitních služeb poskytuje studentům příležitosti ke spolupráci, vedení a rozvoji empatie. Tyto zkušenosti podporují pocit sounáležitosti a propojení a zvyšují pocit pohody.

Podpora kulturní rozmanitosti a inkluzivity je dalším aspektem, díky kterému se studenti z různých prostředí cítí ceněni a respektováni, kultivují empatii a globální povědomí. To obohacuje studijní zkušenosti studentů a připravuje je na navigaci ve stále více propojeném světě.

V konečném důsledku hrají univerzity klíčovou roli při utváření nejen akademických znalostí studentů, ale také jejich emoční inteligence a osobního růstu. Holistický přístup, který řeší mnohostranné potřeby studentů, je připraví na úspěch v rozmanitém a dynamickém světě.

Autor je zástupce ředitele pro péči o studenty a docent, Katedra datových věd a počítačových aplikací, Manipal Institute of Technology, MAHE, Manipal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *