3 pozitivní psychologické tipy, jak porazit syndrom vyhoření, podle výzkumu

3 pozitivní psychologické tipy, jak porazit syndrom vyhoření, podle výzkumu

Vyhoření se stalo až příliš běžnou zkušeností. Ať už se cítíte zavaleni pracovními povinnostmi, snažíte se sladit rodičovské povinnosti nebo jste vyčerpaní neúprosnými požadavky každodenního života, syndrom vyhoření může hluboce ovlivnit vaše duševní a fyzické zdraví. Výzkum v oblasti pozitivní psychologie však identifikoval účinné strategie, které vám pomohou bojovat proti syndromu vyhoření a znovu objevit pocit rovnováhy a pohody.

Rozpoznání příznaků vyhoření

Pro efektivní řešení syndromu vyhoření je zásadní pochopit, jak vypadá. Vyhoření je charakterizováno třemi základními složkami: pocitem vyčerpání nebo vyčerpání, prožíváním negativity nebo cynismu vůči své práci nebo povinnostem a sníženou schopností podávat výkon a plnit požadavky.[1].

Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření je postupný proces, který se vyvíjí v průběhu času v důsledku chronického stresu. Pokud není vyhoření adekvátně řešeno, může vést k řadě fyzických a duševních zdravotních problémů, jako je úzkost, deprese a dokonce i srdeční choroby.[1].

Síla pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie, která se zaměřuje na péči o pohodu a pomoc jednotlivcům k rozkvětu, poskytuje cenné nástroje pro překonání syndromu vyhoření. Studie z roku 2020 identifikovala tři účinné techniky pozitivní psychologie ke zlepšení psychické pohody a snížení syndromu vyhoření[2]. Pojďme prozkoumat tyto výzkumem podporované strategie podrobněji.

1. Cvičení „Tři dobré věci“.

Cvičení „Tři dobré věci“ je jednoduchý, ale účinný způsob, jak posunout vaši pozornost od negativních aspektů vašeho života k těm pozitivním. Funguje to takto:

 1. Na konci každého dne si věnujte pár minut, abyste si zapsali tři dobré věci, které se staly.
 2. U každé pozitivní události popište, co se stalo a proč to považujete za dobré.
 3. Zamyslete se nad tím, jakou roli jste sehráli při realizaci každé pozitivní události.

Cvičení tohoto cvičení po dobu alespoň jednoho týdne může vypěstovat pozitivnější pohled na život, což může pomoci zmírnit pocity vyhoření a zlepšit celkovou pohodu[2].

2. Psaní děkovného dopisu

Ukázalo se, že vyjadřování vděčnosti má četné psychologické výhody a cvičení s děkovným dopisem je účinný způsob, jak tyto výhody využít. Jak na to:

 1. Vzpomeňte si na někoho, kdo pozitivně ovlivnil váš život, ale komu jste řádně nepoděkovali.
 2. Napište podrobný dopis, ve kterém vyjádříte svou vděčnost, popište jejich činy a jak vás ovlivnily.
 3. Je-li to možné, doručte dopis osobně a nahlas jej přečtěte adresátovi.

Toto cvičení může pomoci podpořit pozitivní emoce a posílit sociální vazby, což je v boji proti syndromu vyhoření zásadní[2].

3. Nástroj „Looking Forward“.

Pěstování optimismu ohledně budoucnosti je spojeno s větší životní spokojeností a může být silným lékem na syndrom vyhoření. Nástroj „těšit se dopředu“ zahrnuje:

 1. Přemýšlejte o pozitivních budoucích událostech v různých časových intervalech (např. deset let, pět let, tři roky a jeden rok od nynějška).
 2. Napište 3-4 věty o aspiracích nebo zkušenostech, které doufáte, že budete mít v každém bodě.
 3. Dovolujete si plně prožít pozitivní emoce, které vyvstávají, když uvažujete o těchto budoucích událostech.

Zapojením se do tohoto cvičení si můžete vypěstovat smysl pro naději a účel, který přesahuje vaše současné výzvy, což je zásadní pro překonání syndromu vyhoření.[2].

Uvedení těchto strategií do praxe

I když tyto techniky pozitivní psychologie mohou být neuvěřitelně účinné při potírání syndromu vyhoření, je důležité si uvědomit, že zotavení je proces, který vyžaduje důslednost. Pro dosažení nejlepších výsledků zkuste začlenit tato cvičení do své denní nebo týdenní rutiny.

Zásadní je také řešení základních příčin syndromu vyhoření. To může zahrnovat stanovení hranic v práci, naučit se delegovat úkoly, hledat podporu u přátel a rodiny nebo dokonce zvážit změnu kariéry, pokud je to nutné.[1][3].

Pamatujte, že starat se o sebe není sobecké – je to nutné. Tím, že upřednostníte své duševní zdraví a pohodu, budete lépe vybaveni k tomu, abyste podpořili sebe i své okolí.

Hledám další podporu

Vyhoření je vážný problém, ale není neřešitelný. Začleněním těchto technik pozitivní psychologie do svého života a řešením základních příčin svého stresu se můžete začít zotavovat z syndromu vyhoření a znovu objevit svou vášeň a energii.

Pokud však bojujete s těžkým syndromem vyhoření, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Profesionál v oblasti duševního zdraví vám může poskytnout personalizované strategie a podporu, která vás povede na vaší cestě k uzdravení.

Případová studie: Scottova cesta k pohodě

Scott, 38letý finanční analytik, byl vždy cílevědomý a ambiciózní. V rychle se měnícím prostředí pod vysokým tlakem prospíval, často pracoval dlouhé hodiny a přijímal další projekty. Nicméně, po letech, kdy se tlačil na hranici svých možností, začal Scott pociťovat následky syndromu vyhoření. Cítil se ze své práce vyčerpaný a cynický a snažil se splnit požadavky své role.

Scott si uvědomil, že se potřebuje změnit, a proto prozkoumal strategie, jak se svým vyhořením bojovat. Narazil na koncept pozitivní psychologie a rozhodl se to zkusit. Začal cvičením „Tři dobré věci“ a každý den si udělal čas na to, aby se zamyslel a napsal o třech pozitivních událostech z jeho dne. Zpočátku bylo náročné najít v jeho stresujícím pracovním životě to dobré, ale jak pokračoval v praxi, zjistil, že si všímá pozitivnějších momentů a pociťuje posun ve svém pohledu.

Scott se také rozhodl napsat děkovný dopis svému mentorovi, který sehrál významnou roli v jeho kariérním rozvoji. Vyjádřil své uznání za vedení, podporu a příležitosti, které jeho mentor poskytl. Osobní doručení dopisu bylo pro Scotta a jeho mentora emocionálním zážitkem, který posílil důležitost pozitivních vztahů v jeho životě.

Nakonec Scott začal používat nástroj „Looking Forward“ a představoval si svůj život v různých bodech budoucnosti. Psal o svých aspiracích pro svou kariéru, osobním životě a celkovém blahu. Když přemýšlel o těchto budoucích možnostech, cítil obnovený účel a motivaci. Začleněním těchto pozitivních psychologických strategií do svého každodenního života, nastavením lepších hranic v práci a upřednostněním sebepéče se Scott postupně začal zotavovat z vyhoření a znovu nacházel pocit rovnováhy a naplnění ve svém životě.

Klíčové věci

 • Syndrom vyhoření je běžný problém, který se vyznačuje vyčerpáním, negativitou a sníženou výkonností, což může vést k psychickým a fyzickým zdravotním problémům, pokud se neřeší.
 • Pozitivní psychologie nabízí účinné strategie pro boj proti syndromu vyhoření a obnovení pohody.
 • Cvičení „Tři dobré věci“ zahrnuje reflexi tří pozitivních událostí z vašeho dne, jejich podrobný popis a zvážení vaší role při jejich uskutečnění. To vám může pomoci soustředit se na pozitivní aspekty života.
 • Napsání děkovného dopisu někomu, kdo pozitivně ovlivnil váš život, ale komu jste řádně nepoděkovali, může podpořit pozitivní emoce a posílit sociální vazby.
 • Nástroj „Looking Forward“ zahrnuje reflexi pozitivních budoucích událostí v různých časových intervalech, psaní o svých aspiracích a přemýšlení o pozitivních emocích, které se objevují. To může pěstovat optimismus a smysl pro účel.
 • Při zavádění těchto strategií je zásadní důslednost; pokuste se je začlenit do své denní nebo týdenní rutiny.
 • Pro zotavení je klíčové řešit základní příčiny syndromu vyhoření, jako je stanovení hranic, delegování úkolů a hledání podpory.
 • Péče o sebe je nezbytná pro zvládání syndromu vyhoření a pro podporu vlastního blaha.
 • Pokud se potýkáte s těžkým syndromem vyhoření, neváhejte vyhledat pomoc odborníka na duševní zdraví, který vám může poskytnout personalizované strategie a podporu.

Závěr

Vyhoření je náročnou zkušeností, které mnozí z nás čelí v našem rychle se měnícím světě pod vysokým tlakem. Ale pochopením příznaků syndromu vyhoření, implementací pozitivních psychologických strategií, řešením základních stresorů a vyhledáním podpory v případě potřeby můžete získat zpět svou pohodu a znovu prosperovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *